Rhaglen

Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni ac yn rhithiol drwy Zoom, Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol - Dydd Iau, 13eg Mehefin, 2024 2.00 o'r gloch

Mae nifer o gyfarfodydd y cyngor yn cael eu ffrydio'n fyw.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor - Swyddfeydd y Cyngor a Zoom

Cyswllt: Ann Holmes 

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem o fusnes.

2.

Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol pdf eicon PDF 165 KB

Cyflwyno cofnodion cyfarfodydd blaenorol y Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol a gynhaliwyd ar y dyddiadau canlynol

 

·      27 Chwefror 2024

·      12 Mawrth 2024

·      21 Mai 2024

 

Dogfennau ychwanegol:

3.

Monitro Perfformiad:Cerdyn Sgorio Corfforaethol Ch4 2023/24 pdf eicon PDF 468 KB

Cyflwyno adroddiad y Pennaeth Proffesiwn (AD) a Thrawsnewid.

4.

Hunan Asesiad Corfforaethol Blynyddol 2023/24 pdf eicon PDF 766 KB

Cyflwyno adroddiad y Pennaeth Proffesiwn (AD) a Thrawsnewid.

5.

Dogfen Gyflawni Blynyddol 2024/25 pdf eicon PDF 600 KB

Cyflwyno adroddiad y Pennaeth Proffesiwn (AD) a Thrawsnewid.

6.

Grwp Tasg a Gorffen Sgriwtini:Gosod Tai'r Awdurdod Lleol (Dangosydd Perfformiad Allweddol 29) - Adroddiad Terfynol pdf eicon PDF 581 KB

Cyflwyno adroddiad y Grwp Tasg a Gorffen Sgriwtini.

7.

Blaen Raglen Waith 2024/25 pdf eicon PDF 363 KB

Cyflwyno adroddiad y Rheolwr Sgriwtini.