Rhaglen a chofnodion

Cyfarfod Rhithiol wedi'i Ffrydio'n Fyw:Ethol Cadeirydd/Is-Gadeirydd - ar godiad y Cyngor Sir Blynyddol (Ar hyn o bryd, nid yw'r cyhoedd yn gallu mynychu'r cyfarfod), Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol - Dydd Mawrth, 18fed Mai, 2021

Mae nifer o gyfarfodydd y cyngor yn cael eu ffrydio'n fyw.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol

Cyswllt: Ann Holmes 

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem o fusnes.

Cofnodion:

Ni chafwyd unrhyw ddatganiad o ddiddordeb.

2.

Ethol Cadeirydd

Ethol Cadeirydd ar gyfer y Pwyllgor Sgriwini Corfforaethol.

 

Noder os gwelwch yn dda bod Paragraff 2.6.1 o Gyfansoddiad y Cyngor yn darparu Bydd Cadeirydd y Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol yn aelod o’r wrthblaid fwyaf.”

Cofnodion:

Etholwyd y Cynghorydd Aled Morris Jones yn Gadeirydd y Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol.

3.

Ethol Is-Gadeirydd

Ethol Is-Gadeirydd ar gyfer y Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol.

Cofnodion:

Etholwyd y Cynghorydd Dylan Rees yn Is-gadeirydd y Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol.