Rhaglen a chofnodion

Cyfarfod Rhithiol wedi'i Ffrydio'n Fyw - Ethol Cadeirydd/Is-Gadeirydd, Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol - Dydd Mawrth, 31ain Mai, 2022

Mae nifer o gyfarfodydd y cyngor yn cael eu ffrydio'n fyw.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol

Cyswllt: Ann Holmes 01248 752518 

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem o fusnes.

Cofnodion:

Ni chafwyd unrhyw ddatganiad o ddiddordeb.

 

2.

Ethol Cadeirydd

Ethol Cadeirydd i’r Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol.

 

Dygir sylw Aelodau at baragraff 2.6.1 yng Nghyfansoddiad y Cyngor sy’n dweud  Bydd Cadeirydd y Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol yn aelod o’r wrthblaid fwyaf.”

Cofnodion:

Etholwyd y Cynghorydd Robert Ll Jones yn Gadeirydd y Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol.

 

3.

Ethol Is-Gadeirydd

Ethol Is-Gadeirydd i’r Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol.

Cofnodion:

Etholwyd y Cynghorydd Dyfed W Jones yn Is-gadeirydd y Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol.