Rhaglen

Ystafell Bwyllgor 1, Swyddfeydd y Cyngor/Yn, Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd - Dydd Mercher, 30ain Tachwedd, 2022 2.00 o'r gloch

Mae nifer o gyfarfodydd y cyngor yn cael eu ffrydio'n fyw.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Cyswllt: Shirley Cooke 

Cyfryngau

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes.

2.

Ethol Is-gadeirydd

Ethol Is-gadeirydd ar gyfer y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd.