Rhaglen

Cyfarfod Arbennig yn YB1, Swyddfeydd y Cyngor/Zoom, Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd - Dydd Mercher, 30ain Tachwedd, 2022 2.00 o'r gloch

Mae nifer o gyfarfodydd y cyngor yn cael eu ffrydio'n fyw.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Cyswllt: Shirley Cooke 

Cyfryngau

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn datganiad o ddiddordeb gan Aelod neu Swyddog mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes.

Dogfennau ychwanegol:

2.

Cofnodion pdf eicon PDF 299 KB

Cyflwyno i’w cadarnhau, gofnodion drafft y cyfarfod a gynhaliwyd ar 4 Hydref 2022.

Dogfennau ychwanegol:

3.

Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol - Adroddiad Blynyddol Drafft ar gyfer 2023/24 pdf eicon PDF 329 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Busnes y Cyngor)/Swyddog Monitro.

Dogfennau ychwanegol: