Rhaglen

Cyfarfod Hybrid - Ystafell Bwyllgor 1, Swyddfeydd y Cyngor Llangefni/Zoom, Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd - Dydd Mercher, 20fed Mawrth, 2024 2.00 o'r gloch

Mae nifer o gyfarfodydd y cyngor yn cael eu ffrydio'n fyw.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Lleoliad: Committee Room, Council Offices, Llangefni and virtually via Zoom

Cyswllt: Shirley Cooke 

Cyfryngau

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn datganiad o ddiddordeb gan Aelod neu Swyddog mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes.

 

Dogfennau ychwanegol:

2.

Cofnodion pdf eicon PDF 164 KB

Cyflwyno i’w cadarnhau, gofnodion drafft y cyfarfod blaenorol a gynhaliwyd ar 29 Tachwedd 2023.

 

Dogfennau ychwanegol:

3.

Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol - Adroddiad Blynyddol 2024/25 pdf eicon PDF 126 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Pennaeth Democratiaeth.

Dogfennau ychwanegol:

4.

Diweddariad y Gwasanaethau Democrataidd pdf eicon PDF 91 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Pennaeth Democratiaeth.

Dogfennau ychwanegol: