Rhaglen

Cyfarfod Hybrid - Ystafell Bwyllgor 1, Swyddfeydd y Cyngor Llangefni/Zoom, Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd - Dydd Mercher, 29ain Tachwedd, 2023 10.00 o'r gloch

Mae nifer o gyfarfodydd y cyngor yn cael eu ffrydio'n fyw.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Lleoliad: Committee Room 1, Council Offices / Zoom

Cyswllt: Shirley Cooke 

Cyfryngau

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn datganiad o ddiddordeb gan Aelod neu Swyddog mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes.

Dogfennau ychwanegol:

2.

Cofnodion pdf eicon PDF 170 KB

Cyflwyno i’w cadarnhau, gofnodion drafft y cyfarfod blaenorol a gynhaliwyd ar 28 Mehefin 2023.

Dogfennau ychwanegol:

3.

Cyfansoddiad y Cyngor pdf eicon PDF 1023 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Busnes y Cyngor)/Swyddog Monitro.

Dogfennau ychwanegol:

4.

Polisi Indemniadau'r Cyngor pdf eicon PDF 517 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Rheolwr Gwasanaethau Cyfreithol.

Dogfennau ychwanegol:

5.

Hyfforddiant Aelodau pdf eicon PDF 610 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Swyddog Hyfforddiant Adnoddau Dynol.

Dogfennau ychwanegol:

6.

Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol – Adroddiad Blynyddol Drafft ar gyfer 2024-2025 pdf eicon PDF 219 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Pennaeth Democratiaeth.

Dogfennau ychwanegol: