Rhaglen a Phenderfyniadau

Ethol Is-gadeirydd, Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd - Dydd Mawrth, 21ain Mai, 2024

Mae nifer o gyfarfodydd y cyngor yn cael eu ffrydio'n fyw.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni ac yn rhithiol drwy ZOOM

Cyswllt: Shirley Cooke 

Cyfryngau

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddoreb gan unrhyw Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem o fusnes.

Dogfennau ychwanegol:

2.

Ethol Is-gadeirydd

Ethol Is-gadeirydd i’r Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Etholwyd y Cynghorydd Llio Angharad Owen yn Is-gadeirydd y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd.