Cyfarfod

Ethol Is-gadeirydd, Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd - Dydd Mawrth, 21ain Mai, 2024

Mae nifer o gyfarfodydd y cyngor yn cael eu ffrydio'n fyw.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

The agenda will be displayed in the week before the meeting

Proposed venue: Siambr y Cyngor, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni ac yn rhithiol drwy ZOOM

Cyswllt: Shirley Cooke 

Cyfryngau