Rhaglen

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwynedd a Môn
Dydd Gwener, 18fed Medi, 2015 2.00 o'r gloch

Mae cyfarfodydd y Cyngor bellach yn cael eu ffrydio’n fyw ar ein sianel YouTube.

Gallwch hefyd weld rhestr o’r cyfarfodydd a fydd yn cael eu cynnal cyn hir.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Lleoliad: Coleg Menai, Bangor

Eitemau
Rhif. Eitem

Bwrdd Gwasanaeth Lleol 18/09/2015 pdf eicon PDF 380 KB