Rhaglen

Cyfarfod wedi'i ffrydio'n Fyw, Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio - Dydd Mawrth, 21ain Mehefin, 2022 2.00 o'r gloch

Mae nifer o gyfarfodydd y cyngor yn cael eu ffrydio'n fyw.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Cyswllt: Mrs Mairwen Hughes 

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Ymddiheuriadau

2.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem of fusnes.

3.

Cofnodion pdf eicon PDF 324 KB

Cyflwyno, i’w cadarnhau, gofnodion y cyfarfodydd fel a ganlyn:-

 

·      Cofnodion y cyfarfod a gafwyd ar 8 Mawrth, 2022.

·      Cofnodion y cyfarfod a gafwyd ar 31 Mai, 2022 (Ethol Cadeirydd ac Is-gadeirydd).

Dogfennau ychwanegol:

4.

Adroddiad Blynyddol ar Safonau'r Gymraeg 2021/22 pdf eicon PDF 955 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Prif Weithredwr.  

5.

Enwebu Aelodau Sgriwtini i Wasanaethu ar Baneli a Byrddau pdf eicon PDF 2 MB

Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Busnes y Cyngor)/Swyddog Monitro.

6.

Blaen Raglen Waith pdf eicon PDF 1 MB

Cyflwyno y Blaen Raglen Waith.

7.

Eitem er gwybodaeth pdf eicon PDF 5 MB

Adroddiad Cynnydd Chwarter 4 : 2021/22 – Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru