Rhaglen

Cyfarfod Hybrid - Ystafell Bwyllgor 1, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni /Yn rhithiol drwy Zoom, Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio - Dydd Mawrth, 17eg Ionawr, 2023 2.00 o'r gloch

Mae nifer o gyfarfodydd y cyngor yn cael eu ffrydio'n fyw.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Lleoliad: Cyfarfod Hybrid - Ystafell Bwyllgor 1, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni /Yn rhithiol drwy Zoom

Cyswllt: Mrs Mairwen Hughes 

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Ymddiheuriadau

2.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem of fusnes.

3.

Cofnodion pdf eicon PDF 416 KB

Cyflwyno, i’w cadarnhau, gofnodion y cyfarfod blaenorol a gafwyd ar 23 Tachwedd, 2022.

4.

Adroddiad Blynyddol - Diogelu Corfforaethol - Tachwedd 2021/2022 pdf eicon PDF 690 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol.

5.

Cynllun Lleisiant Drafft Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwynedd a Ynys Môn : 2023/2028 pdf eicon PDF 2 MB

Cyflwyno adroddiad gan y Prif Weithredwr.

6.

Adroddiad Cynnydd Ch 2 - 2022/2023 : Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru pdf eicon PDF 4 MB

Cyflwyno adroddiad gan y Prif Weithredwr.

7.

Blaen Raglen Waith pdf eicon PDF 1 MB

Cyflwyno adroddiad gan y Rheolwr Sgriwtini.