Cofnodion

Cyfarfod Rhithiol (ar hyn o bryd nid oes modd i'r cyhoedd gael mynediad), Ymweliadau Safle - Dydd Mercher, 17eg Mawrth, 2021 9.30 o'r gloch

Mae nifer o gyfarfodydd y cyngor yn cael eu ffrydio'n fyw.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Proposed venue: Virtual Meeting (at present members of the public are unable to attend)

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

FPL/2020/247 - CAIS LLAWN AR GYFER CODI 9 ANNEDD YNGHYD Â GWAITH CYSYLLTIEDIG AR DIR GER STAD BRYN, LLANFAETHLU

Cofnodion:

Dangoswyd y lluniadau yn ogystal â fideo o'r ardal a thrafodwyd manylion y cais.

2.

FPL/2021/7 - CAIS LLAWN AR GYFER CADW A CHWBLHAU'R SIED AMAETHYDDOL YNGHYD Â GOSOD FFOS GERRIG AR DIR YN PRYSAN FAWR, BODEDERN

Cofnodion:

Dangoswyd y lluniadau yn ogystal â fideo o'r ardal a thrafodwyd manylion y cais.

 

3.

FPL/2020/164 - CAIS LLAWN I DROSI'R ADEILADU YN UNED WYLIAU YNGHYD Â GWAITH ALTRO AC ESTYNIADAU YN BWTHYN LLEINIOG, PENMON, BIWMARES

Cofnodion:

Dangoswyd y lluniadau yn ogystal â fideo o'r ardal a thrafodwyd manylion y cais