Cofnodion

Cyfafod Rhithiol, Ymweliadau Safle - Dydd Mercher, 26ain Ionawr, 2022 10.00 o'r gloch

Mae nifer o gyfarfodydd y cyngor yn cael eu ffrydio'n fyw.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Proposed venue: Cyfarfod Rhithiol

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

FPL/2021/302 - Cais llawn am newid defnydd tir o dir amaethyddol ar gyfer safle i 10 o Garafannau teithiol yn Bunwerth, Bae Trearddur

Cofnodion:

Dangoswyd cynllun o’r safle i’r aelodau ac amlinellwyd natur y cais. Cafodd fideo o safle’r cais heyfd ei ddangos a oedd hefyd yn dangos yr ardal leol a’r llwybr mynediad i’r safle. 

 

 

2.

FPL/2021/304 - Cais ôl-weithredol ar gyfer defnyddio carafán statig ar gyfer defnydd gwyliau yn The Lodge, Capel Bach, Rhosybol

Cofnodion:

Dangoswyd fideo o safle’r cais i Aelodau ynghyd â lleoliad presennol y garafan statig ar y safle.