Cofnodion

Cyfarfod Rhithiol, Ymweliadau Safle - Dydd Gwener, 18fed Mawrth, 2022 10.00 o'r gloch

Mae nifer o gyfarfodydd y cyngor yn cael eu ffrydio'n fyw.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Proposed venue: Cyfarfod Rhithiol

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

FPL/2021/316 - Cais llawn ar gyfer newid defnydd ac adnewyddu dau adeilad amaethyddol yn olchdy masnachol ynghyd â gwella'r fynedfa ym Mryn Glas, Llanrhuddlad

Cofnodion:

Dangoswyd fideo o safle’r cais i aelodau ynghyd â’r fynedfa a’r llain welededd i ac o’r rhwydwaith priffyrdd lleol.