Cofnodion

Ymweliadau Safle - Dydd Mercher, 21ain Chwefror, 2024 10.00 o'r gloch

Mae nifer o gyfarfodydd y cyngor yn cael eu ffrydio'n fyw.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

FPL/2023/176 - CAIS LLAWN I DDYMCHWEL 2 ADEILAD ALLANOL YNGHYD Â CHODI 2 ANNEDD FFORDDIADWY, 4 ANNEDD MARCHNAD AGORED YNGHYD Â CHREU MYNEDFA I GERBYDAU AR DIR TU ÔL I'R SWYDDFA BOST, FFORDD CAERGYBI, GWALCHMAI

Cofnodion:

Cyflwynodd y Swyddog Achos y cais cynllunio i’r aelodau. Gwelwyd safle’r cais o’r briffordd ac oddi mewn i’r safle.