Cofnodion

Cyfarfod Rhithiol, Ymweliadau Safle
Dydd Mercher, 19eg Mai, 2021 10.00 o'r gloch

Mae cyfarfodydd y Cyngor bellach yn cael eu ffrydio’n fyw ar ein sianel YouTube.

Gallwch hefyd weld rhestr o’r cyfarfodydd a fydd yn cael eu cynnal cyn hir.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Proposed venue: Cyfarfod Rhithiol

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

FPL/2021/38 - Cais llawn ar gyfer gosod 2 Pod Glampio ynghyd â chreu mynedfa newydd a datblygiadau cysylltiedig ar dir ger Gwel y Môr, Porthdafarch, Caergybi

Cofnodion:

Dangoswyd y lluniadau ynghyd â fideo o’r lleoliad a’r ardal a trafodwyd manylion y cais.