Cofnodion

Ymweliadau Safle - Dydd Mercher, 15fed Chwefror, 2023 10.00 o'r gloch

Mae nifer o gyfarfodydd y cyngor yn cael eu ffrydio'n fyw.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

FPL/2022/173 -CAIS LLAWN AR GYFER NEWID DEFNYDD TIR AMAETHYDDOL I LEOLI 32 CABAN GWYLIAU, GOSOD ADEILAD DERBYNFA, ADEILADU MYNEDFA NEWYDD I GERBYDAU, ADEILADU FFYRDD NEWYDD AR Y SAFLE A MANNAU PARCIO YNGHYD ? GWAITH CYSYLLTIEDIG AR DIR GER LON PENMYNYDD, LLANGEFNI

Cofnodion:

Cyflwynodd y Swyddog Achos y cais cynllunio i Aelodau’r Pwyllgor. Gwelwyd safle’r cais o gyfeiriad y fynedfa bresennol ac o gyfeiriad y gilfan ger safle Coleg Menai.