Cofnodion

Ymweliadau Safle - Dydd Mercher, 17eg Mai, 2023 10.00 o'r gloch

Mae nifer o gyfarfodydd y cyngor yn cael eu ffrydio'n fyw.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

HHP/2023/51 - CAIS LLAWN AR GYFER DYMCHWEL Y MODURDY PRESENNOL YNGHYD Â CHODI ANECS DEULAWR YN LANCEFIELD, FFORDD CYNLAS, BENLLECH

Cofnodion:

Cyflwynwyd y cais cynllunio i aelodau’r pwyllgor cynllunio gan y Swyddog Achos a’r Rheolwr Datblygu Cynllunio. Adolygwyd safle’r cais o fewn cwrtil yr eiddo, o gwrtil eiddo cyfagos ac o’r briffordd.