Rhaglen a chofnodion

Ymweliadau Safle - Dydd Mercher, 15fed Tachwedd, 2023 10.00 o'r gloch

Mae nifer o gyfarfodydd y cyngor yn cael eu ffrydio'n fyw.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

FPL/2023/42 - Cais llawn i ddymchwel yr annedd bresenol ynghyd â chodi dwy annedd newydd yn Treiddon, Ffordd y Traeth, Porthaethwy

Cofnodion:

Cyflwynodd y Swyddog Achos y cais i Aelodau’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion. Dangoswyd safle’r cais arfaethedig i Aelodau o Ffordd Cambria a Ffordd y Traeth ac o’r tir mawr. Rhoddwyd disgrifiad ar lafar o’r cynllun.

 

2.

FPL/2023/61 - Cais llawn ar gyfer newid defnydd tir amaethyddol i fod yn safle cabanau gwyliau er mwyn lleoli 13 o gabanau gwyliau, adeiladu ffordd newydd ar y safle, addasiadau i'r fynedfa bresennol i gerbydau ynghyd â gwaith tirlunio meddal a chaled yn Taldrwst, Lon Fain, Dwyran

Cofnodion:

Cyflwynodd y Swyddog Achos y cais i Aelodau’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion. Dangoswyd safle’r cais arfaethedig i Aelodau ynghyd â llwybr y ffordd fynediad newydd a’r fynedfa newydd arfaethedig i Lôn Fain. Dangoswyd hefyd y gyffordd o Lôn Fain i’r A4080 a gwelwyd safle’r cais o'r ffordd fawr. Rhoddwyd disgrifiad ar lafar o’r cynllun.