Rhaglen a chofnodion

Ymweliadau Safle - Dydd Mercher, 26ain Ebrill, 2023 10.00 o'r gloch

Mae nifer o gyfarfodydd y cyngor yn cael eu ffrydio'n fyw.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

HHP/2022/291 - Cais llawn ar gyfer trosi garej yn rhandy (annexe) ym Monfa, Ffordd Caergybi, Mona

Cofnodion:

Cyflwynodd y swyddog achos y cais cynllunio i aelodau’r Pwyllgor Cynllunio. Gwelwyd safle’r cais o fewn cwrtil yr eiddo.

 

2.

FPL/2022/256 - Cais llawn ar gyfer codi 33 o dai fforddiadwy, mynedfa newydd i gerbydau a cherddwyr, adeiladu ffordd newydd i'r stad ynghyd â gwaith cysylltiedig ar dir ger Crown Street, Gwalchmai.

Cofnodion:

Cyflwynodd y swyddog achos y cais cynllunio i aelodau’r Pwyllgor Cynllunio.  Gwelwyd y safle o’r fynedfa bresennol ac o faes parcio y tu cefn i Maes Meurig.