Rhaglen

Ymweliadau Safle - Dydd Mercher, 22ain Mai, 2024 10.00 o'r gloch

Mae nifer o gyfarfodydd y cyngor yn cael eu ffrydio'n fyw.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

FPL/2023/228 Wern Farm, Ffordd Pentraeth, Porthaethwy

2.

FPL/2023/328 Capel Jerusalem, Llangoed