Cyfarfod

Cyfarfod Rhithiol, Cyd-Bwyllgor Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru
Dydd Gwener, 22ain Hydref, 2021 2.30 o'r gloch

Mae cyfarfodydd y Cyngor bellach yn cael eu ffrydio’n fyw ar ein sianel YouTube.

Gallwch hefyd weld rhestr o’r cyfarfodydd a fydd yn cael eu cynnal cyn hir.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

The agenda will be displayed in the week before the meeting

Proposed venue: Cyfarfod Rhithiol

Cyswllt: Eirian Roberts