Cyfarfod

Cyfarfod Rhithiol, Cyd-Bwyllgor Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru - Dydd Gwener, 28ain Ionawr, 2022 1.30 o'r gloch

Mae cyfarfodydd y Cyngor bellach yn cael eu ffrydio’n fyw ar ein sianel YouTube.

Gallwch hefyd weld rhestr o’r cyfarfodydd a fydd yn cael eu cynnal cyn hir.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

The agenda will be displayed in the week before the meeting

Proposed venue: Cyfarfod Rhithiol

Cyswllt: Eirian Roberts 01286 679018