Cyfarfod

Cyfarfod wedi ei ohirio, Pwyllgor Polisi Cynllunio - Dydd Iau, 14eg Medi, 2023 10.30 o'r gloch, WEDI EI GANSLO

Mae nifer o gyfarfodydd y cyngor yn cael eu ffrydio'n fyw.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Nid oes dogfennau ar gael ar gyfer y cyfarfod hwn

Proposed venue: Pwyllgor Polisi Cynllunio - Cyfarfod Hybrid - Ystafell Bwyllgor 1, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni a drwy ZOOM