Cyfarfod

Wedi ei ganslo, Pwyllgor Polisi Cynllunio - Dydd Mercher, 24ain Ebrill, 2024 2.00 o'r gloch, WEDI EI GANSLO

Mae nifer o gyfarfodydd y cyngor yn cael eu ffrydio'n fyw.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Nid oes dogfennau ar gael ar gyfer y cyfarfod hwn

Proposed venue: Pwyllgor Polisi Cynllunio - Cyfarfod Hybrid - Ystafell Bwyllgor, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni ac yn Rhithiol drwy ZOOM

Cyswllt: Mrs Mairwen Hughes