Rhaglen

Pwyllgor Polisi Cynllunio - Dydd Mercher, 22ain Mai, 2024 2.00 o'r gloch

Mae nifer o gyfarfodydd y cyngor yn cael eu ffrydio'n fyw.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Lleoliad: Cyfarfod Hybrid - Ystafell Bwyllgor, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni ac yn rhithiol drwy ZOOM

Cyswllt: Mrs Mairwen Hughes 

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Ethol Cadeirydd

Ethol Cadeirydd ar gyfer y Pwyllgor Polisi Cynllunio.

2.

Ethol Is-gadeirydd

Ethol Is-gadeirydd ar gyfer y Pwyllgor Polisi Cynllunio.

3.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem o fusnes.

4.

Cofnodion pdf eicon PDF 160 KB

Cyflwyno, i’w cadnarhau, gofnodion y cyfarfod blaenorol a gynhaliwyd ar 21 Chwefror, 2024.

5.

Cytundeb Cyflawni Drafft ar gyfer y Cynllun Datblygu Lleol pdf eicon PDF 383 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Pennaeth Rheoleiddio a Datblygu Economaidd.

Dogfennau ychwanegol: