Rhaglen

Cyfarfod Hybrid - Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni/Yn rhithiol drwy Zoom, Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol - Dydd Llun, 26ain Medi, 2022 2.00 o'r gloch

Mae nifer o gyfarfodydd y cyngor yn cael eu ffrydio'n fyw.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 1 ac yn rhithiol drwy Zoom

Cyswllt: Ann Holmes 

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem o fusnes.

2.

Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol pdf eicon PDF 248 KB

Cyflwyno cofnodion cyfarfod blaenorol y Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol a gynhaliwyd ar 20 Mehefin, 2022.

3.

Monitro Perfformiad: Cerdyn Sgorio Corfforaethol Ch1 2022/23 pdf eicon PDF 1 MB

Cyflwyno adroddiad y Pennaeth Proffesiwn (AD) a Thrawsnewid.

4.

Monitro Cynnydd:Adroddiad Cynnydd Gwasanaethau Cymdeithasol pdf eicon PDF 639 KB

Cyflwyno adroddiad Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol.

Dogfennau ychwanegol:

5.

Diweddariad ar Gynnydd y Panel Sgriwtini Cyllid pdf eicon PDF 627 KB

Cyflwyno adroddiad y Rheolwr Sgriwtini.

6.

Grwp Llywio Gwastraff gyda WRAP Cymru pdf eicon PDF 937 KB

Enwebu aelod o’r Pwyllgor i wasanaethu ar y Grwp Llywio Gwastraff gyda  WRAP Cymru.

 

7.

Blaen Raglen Waith pdf eicon PDF 1 MB

Cyflwyno adroddiad y Rheolwr Sgriwtini.