Pori cyfarfodydd

Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Mae'r dudalen hon yn rhestri'r cyfarfodydd ar gyfer Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio.

Cyfarfodydd
 • 8 Chwe 2022 2.00 o'r gloch - Rhaglen, Penderfyniadau, Cofnodion; Cyfarfod Rhithiol wedi'i Ffrydio'n Fyw (Ar hyn o bryd, nid oes modd i'r cyhoedd fynychu'r cyfarfod)
 • 9 Rhag 2021 2.00 o'r gloch - Rhaglen, Penderfyniadau, Cofnodion; Cyfarfod Rhithiol wedi'i Ffrydio'n Fyw (Ar hyn o bryd nid oes modd i'r cyhoedd fynychu'r cyfarfod)
 • 15 Tach 2021 1.00 o'r gloch - Rhaglen, Penderfyniadau, Cofnodion; Cyfarfod Rhithiol wedi'i Ffrydio'n Fyw a ohiriwyd o 20 Hydref (Ar hyn o bryd, nid yw'r cyhoedd yn gallu mynychu'r cyfarfod)
 • 20 Hyd 2021 2.00 o'r gloch - Rhaglen, Cofnodion; Cyfarfod Arbennig Rhithiol wedi'i Ffrydio'n Fyw (Ar hyn o bryd, nid oes modd i'r cyhoedd fynychu'r cyfarfod) - wedi'i ohirio tan 15 Tachwedd, 2021 am 1:00 yp
 • 21 Medi 2021 2.00 o'r gloch - Rhaglen, Penderfyniadau, Cofnodion; Cyfarfod wedi'i GANSLO
 • 20 Gorff 2021 2.00 o'r gloch - Rhaglen, Penderfyniadau, Cofnodion; Cyfarfod Rhithiol wedi'i Ffrydio'n Fyw (Ar hyn o bryd nid oes modd i'r cyhoedd fynychu'r cyfarfod)
 • 23 Meh 2021 2.00 o'r gloch - Rhaglen, Penderfyniadau, Cofnodion; Cyfarfod Rhithiol wedi'i Ffrydio'n Fyw (Ar hyn o bryd, nid oes modd i'r cyhoedd fynychu'r cyfarfod)
 • 25 Mai 2021 2.00 o'r gloch - Rhaglen, Penderfyniadau, Cofnodion; Cyfarfod Rhithiol (Ar hyn o bryd, nid oes modd i'r cyhoedd fynychu'r cyfarfod)
 • 18 Mai 2021 - Rhaglen, Cofnodion; Cyfarfod Rhithiol wedi'i Ffrydio'n Fyw: Ethol Cadeirydd/Is-Gadeirydd - ar godiad y Pwyllgor Trwyddedu (Ar hyn o bryd, nid yw'r cyhoedd yn gallu mynychu'r cyfarfod)
 • 20 Ebr 2021 2.00 o'r gloch - Rhaglen, Penderfyniadau, Cofnodion; Cyfarfod Rhithiol (Ar hyn o bryd nid oes modd i'r cyhoedd fynychu'r cyfarfod)
 • 9 Chwe 2021 2.00 o'r gloch - Rhaglen, Penderfyniadau, Cofnodion; Cyfarfod Rhithiol (Ar hyn o bryd, nid oes modd i'r cyhoedd fynychu'r cyfarfod)
 • 1 Rhag 2020 2.00 o'r gloch - Rhaglen, Penderfyniadau, Cofnodion; Cyfarfod Rhithiol (Ar hyn o bryd nid oes modd i'r cyhoedd fynychu'r cyfarfod)
 • 13 Hyd 2020 2.00 o'r gloch - Rhaglen, Penderfyniadau, Cofnodion; Arbennig - Cyfarfod Rhithiol (Ar hyn o bryd nid oes modd i'r cyhoedd fynychu'r cyfarfod)
 • 1 Medi 2020 2.00 o'r gloch - Rhaglen, Penderfyniadau, Cofnodion; Cyfarfod Rhithiol (Ar hyn o bryd, nid oes modd i'r cyhoedd fynychu'r cyfarfod)
 • 21 Gorff 2020 2.00 o'r gloch - Rhaglen, Penderfyniadau, Cofnodion; Cyfarfod Rhithiol (Ar hyn o bryd, nid oes modd i'r cyhoedd fynychu'r cyfarfod)