Pori cyfarfodydd

Pwyllgor Gwaith

Mae'r dudalen hon yn rhestri'r cyfarfodydd ar gyfer Pwyllgor Gwaith.

Cyfarfodydd
 • 21 Maw 2022 10.00 o'r gloch - Rhaglen, Penderfyniadau, Cofnodion; Cyfarfod Rhithwir wedi'i Ffrydio'n Fyw (Ar hyn o bryd nid oes modd i'r cyhoedd fynychu'r cyfarfod)
 • 9 Maw 2022 9.30 o'r gloch - Rhaglen, Penderfyniadau, Cofnodion; Cyfarfod Rhithwir wedi'i Ffrydio'n Fyw (Ar hyn o bryd nid oes modd i'r cyhoedd fynychu'r cyfarfod)
 • 3 Maw 2022 9.30 o'r gloch - Rhaglen, Penderfyniadau, Cofnodion; Cyllideb Cyfarfod Rhithiol (Ar hyn o bryd nid oes modd i'r cyhoedd fynychu'r cyfarfod)
 • 14 Chwe 2022 1.00 o'r gloch - WEDI EI GANSLO
 • 14 Chwe 2022 10.00 o'r gloch - Rhaglen, Penderfyniadau, Cofnodion; Cyfarfod Rhithiol wedi'i Ffrydio'n Fyw (Ar hyn o bryd nid oes modd i'r cyhoedd fynychu'r cyfarfod)
 • 24 Ion 2022 2.00 o'r gloch - Rhaglen, Penderfyniadau, Cofnodion; Cyfarfod Rhithiol wedi'i Ffrydio'n Fyw (Ar hyn o bryd nid oes modd i'r cyhoedd fynychu'r cyfarfod)
 • 13 Rhag 2021 10.00 o'r gloch - Rhaglen, Penderfyniadau, Cofnodion; Cyfarfod Rhithiol wedi'i Ffrydio'n Fyw (Ar hyn o bryd nid oes modd i'r cyhoedd fynychu'r cyfarfod)
 • 29 Tach 2021 10.00 o'r gloch - Rhaglen, Penderfyniadau, Cofnodion; Cyfarfod Rhithiol wedi'i Ffrydio'n Fyw (Ar hyn o bryd nid oes modd i'r cyhoedd fynychu'r cyfarfod)
 • 25 Hyd 2021 10.00 o'r gloch - Rhaglen, Penderfyniadau, Cofnodion; Cyfarfod Rhithiol wedi'i Ffrydio'n Fyw (Ar hyn o bryd nid oes modd i'r cyhoedd fynychu'r cyfarfod)
 • 27 Medi 2021 10.00 o'r gloch - Rhaglen, Penderfyniadau, Cofnodion; Cyfarfod Rhithiol wedi'i Ffrydio'n Fyw (Ar hyn o bryd nid oes modd i'r cyhoedd fynychu'r cyfarfod)
 • 13 Medi 2021 10.00 o'r gloch - Rhaglen, Penderfyniadau, Cofnodion; Cyfarfod Arbennig Rhithiol wedi'i Ffrydio'n Fyw (Ar hyn o bryd nid oes modd i'r cyhoedd fynychu'r cyfarfod)
 • 12 Gorff 2021 10.00 o'r gloch - Rhaglen, Penderfyniadau, Cofnodion; Cyfarfod Rhithiol wedi'i Ffrydio'n Fyw (Ar hyn o bryd nid oes modd i'r cyhoedd fynychu'r cyfarfod)
 • 21 Meh 2021 10.00 o'r gloch - Rhaglen, Penderfyniadau, Cofnodion; Cyfarfod Rhithiol wedi'i Ffrydio'n Fyw (Ar hyn o bryd nid oes modd i'r cyhoedd fynychu'r cyfarfod)
 • 17 Mai 2021 10.00 o'r gloch - Rhaglen, Penderfyniadau, Cofnodion; Cyfarfod Rhithiol wedi'i Ffrydio'n Fyw (Ar hyn o bryd nid oes modd i'r cyhoedd fynychu'r cyfarfod)
 • 26 Ebr 2021 10.00 o'r gloch - Cyfarfod WEDI EI GANSLO

Gwybodaeth ynghylch Pwyllgor Gwaith

Mae’r Pwyllgor Gwaith yn cyfarfod yn awr ar ddydd Mawrth unwaith neu ddwywaith y mis fel arfer. Mae’r cyfarfodydd yn agored i’r cyhoedd.

 

Mae Arweinydd y Cyngor wedi penodi’r aelodau a restrir isod i wasanaethu ar y Pwyllgor Gwaith, ac i ymgymryd â’r meysydd gwasanaeth penodol fel a nodir:

 

Arweinydd a Deilydd Portffolio Datblygu’r Economi


Cynghorydd Llinos Medi

Dirprwy Arweinydd a Deilydd Portffolio Cyllid

Cynghorydd Robin Wyn Williams

 

Dirprwy Arweinydd a Deilydd Portffolio Gwasanaethau Plant, Ieuenctid a Tai

Cynghorydd Gary Pritchard

 

Deilydd Portffolio Cynllunio, Gwarchod y Cyhoedd a Newid Hinsawdd


Cynghorydd Nicola Roberts

Deilydd Portffolio Gwasanaethau Oedolion a Diogelwch Cymunedol

 

Cynghorydd Alun Roberts

 

Deilydd Portffolio Priffyrdd, Gwastraff ac Eiddo

 

Cynghorydd Dafydd Rhys Thomas

Deilydd Portffolio Busnes Corfforaethol a Phrofiad y Cwsmer

 

Cynghorydd Carwyn Elias Jones

 

Deilydd Portffolio Hamdden, Twristiaeth a Morwrol

 

Cynghorydd Neville Evans

 

Deilydd Portffolio Addysg a’r Iaith Gymraeg

 

Cynghorydd Dafydd Roberts

 

Gweler Blaen Raglen Waith y Pwyllgor Gwaith