Pori cyfarfodydd

Cyngor Sir Ynys Môn

Mae'r dudalen hon yn rhestri'r cyfarfodydd ar gyfer Cyngor Sir Ynys Môn.

Cyfarfodydd
  • 7 Maw 2024 2.00 o'r gloch - Cyngor Sir Ynys Môn - Cyfarfod Hybrid - Siambr y Cyngor, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni ac yn rhithiol drwy ZOOM
  • 5 Rhag 2023 2.00 o'r gloch - Cyngor Sir Ynys Môn - Cyfarfod Hybrid - Siambr y Cyngor, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni ac yn rhithiol drwy ZOOM

Gwybodaeth ynghylch Cyngor Sir Ynys Môn

Y Cyngor llawn fydd yn gyfrifol am gymeradwyo neu am fabwysiadau’r Fframwaith Polisi, y Gyllideb a Throsglwyddiadau Tir Tai.

Cyfansoddiad - 3.2 cyngor llawn