Pori cyfarfodydd

Pwyllgor Gwaith

Mae'r dudalen hon yn rhestri'r cyfarfodydd ar gyfer Pwyllgor Gwaith.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth ynghylch Pwyllgor Gwaith

Mae’r Pwyllgor Gwaith yn cyfarfod yn awr ar ddydd Mawrth unwaith neu ddwywaith y mis fel arfer. Mae’r cyfarfodydd yn agored i’r cyhoedd.

 

Mae Arweinydd y Cyngor wedi penodi’r aelodau a restrir isod i wasanaethu ar y Pwyllgor Gwaith, ac i ymgymryd â’r meysydd gwasanaeth penodol fel a nodir:

 

Arweinydd a Deilydd Portffolio Datblygu’r Economi


Cynghorydd Llinos Medi

Dirprwy Arweinydd a Deilydd Portffolio Cyllid

Cynghorydd Robin Wyn Williams

 

Dirprwy Arweinydd a Deilydd Portffolio Gwasanaethau Plant, Ieuenctid a Tai

Cynghorydd Gary Pritchard

 

Deilydd Portffolio Cynllunio, Gwarchod y Cyhoedd a Newid Hinsawdd


Cynghorydd Nicola Roberts

Deilydd Portffolio Gwasanaethau Oedolion a Diogelwch Cymunedol

 

Cynghorydd Alun Roberts

 

Deilydd Portffolio Priffyrdd, Gwastraff ac Eiddo

 

Cynghorydd Dafydd Rhys Thomas

Deilydd Portffolio Busnes Corfforaethol a Phrofiad y Cwsmer

 

Cynghorydd Carwyn Elias Jones

 

Deilydd Portffolio Hamdden, Twristiaeth a Morwrol

 

Cynghorydd Neville Evans

 

Deilydd Portffolio Addysg a’r Iaith Gymraeg

 

Cynghorydd Dafydd Roberts

 

Gweler Blaen Raglen Waith y Pwyllgor Gwaith