Pori cyfarfodydd

Pwyllgor Safonau

Mae'r dudalen hon yn rhestri'r cyfarfodydd ar gyfer Pwyllgor Safonau.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth ynghylch Pwyllgor Safonau

Mae’r Pwyllgor Safonau yn gyfrifol am hybu a chynnal safonau uchel o ymddygiad gan Gynghorwyr Sir Ynys Môn. Mae hyn yn cynnwys helpu cynghorwyr i ddilyn eu Côd Ymddygiad.

 

Mae’r pwyllgor yn cynnwys 2 cynghorwyr sir, 2 cynghorwr tref / cymuned a 5 person annibynnol (sydd ddim yn gynghorwyr neu’n weithwyr y cyngor).

 

Gonestrwydd - sicrhau ein bod yn ymddwyn yn briodol

 

Cyfansoddiad: rhan 2 - 2.9 erthygl 9 – y pwyllgor safonau

 

Disgrifiadau Swyddi Pwyllgor Safonau