Pori cyfarfodydd

Cyngor Sir Ynys Môn

Mae'r dudalen hon yn rhestri'r cyfarfodydd ar gyfer Cyngor Sir Ynys Môn.

Cyfarfodydd
 • 21 Mai 2024 2.00 o'r gloch - Rhaglen; Cyfarfod Blynyddol o Gyngor Sir Ynys Môn
 • 21 Mai 2024 10.30 o'r gloch - Rhaglen; Cyfarfod o Gyngor Sir Ynys Môn yn Siambr y Cyngor ac yn Rhithiol drwy Zoom
 • 7 Maw 2024 2.00 o'r gloch - Rhaglen, Penderfyniadau; Cyngor Sir Ynys Môn - Cyfarfod Hybrid - Siambr y Cyngor, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni ac yn rhithiol drwy ZOOM
 • 19 Rhag 2023 2.00 o'r gloch - Rhaglen, Penderfyniadau, Cofnodion; Cyfarfod Arbennig - Hybrid - Siambr y Cyngor, Syddfeydd y Cyngor, Llangefni ac yn Rhithiol drwy ZOOM
 • 5 Rhag 2023 2.00 o'r gloch - WEDI EI GANSLO; Wedi ei Ganslo
 • 26 Hyd 2023 2.00 o'r gloch - Rhaglen, Penderfyniadau, Cofnodion; Cyfarfod Arbennig Cyngor Sir Ynys Môn - Hybrid - Siambr y Cyngor, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni ac yn rhithiol drwy ZOOM
 • 12 Medi 2023 2.00 o'r gloch - Rhaglen, Penderfyniadau, Cofnodion; Cyngor Sir Ynys Môn - Cyfarfod Hybrid - Siambr y Cyngor, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni ac yn rhithiol drwy ZOOM
 • 23 Mai 2023 2.00 o'r gloch - Rhaglen, Penderfyniadau, Cofnodion; Cyfarfod Blynyddol Cyngor Sir Ynys Môn - Cyfarfod Hybrid - Siambr y Cyngor, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni ac yn rhithiol drwy ZOOM
 • 23 Mai 2023 10.30 o'r gloch - Rhaglen, Penderfyniadau, Cofnodion; Cyngor Sir Ynys Môn - Cyfarfod Hybrid - Siambr y Cyngor, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni ac yn rhithiol drwy ZOOM
 • 9 Maw 2023 2.00 o'r gloch - Rhaglen, Penderfyniadau, Cofnodion; Cyfarfod Hybrid - Siambr y Cyngor, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni /Yn rhithiol drwy Zoom
 • 26 Ion 2023 2.00 o'r gloch - Rhaglen, Cofnodion; Cyfarfod Hybrid - Siambr y Cyngor, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni ac yn rhithiol drwy ZOOM
 • 6 Rhag 2022 2.00 o'r gloch - Rhaglen, Cofnodion; Cyfarfod Hybrid - Siambr y Cyngor, Swyddfeydd y Cyngor/Rhithiol trwy ZOOM
 • 28 Tach 2022 10.00 o'r gloch - WEDI'I GANSLO
 • 27 Hyd 2022 2.00 o'r gloch - Rhaglen, Cofnodion; Cyfarfod Hybrid - Siambr y Cyngor, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni /Yn rhithiol drwy Zoom
 • 30 Medi 2022 2.00 o'r gloch - Rhaglen, Cofnodion; Cyfarfod Hybrid - Siambr y Cyngor, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni /Yn rhithiol drwy Zoom

Gwybodaeth ynghylch Cyngor Sir Ynys Môn

Y Cyngor llawn fydd yn gyfrifol am gymeradwyo neu am fabwysiadau’r Fframwaith Polisi, y Gyllideb a Throsglwyddiadau Tir Tai.

Cyfansoddiad - 3.2 cyngor llawn