Pori cyfarfodydd

Pwyllgor Gwaith

Mae'r dudalen hon yn rhestri'r cyfarfodydd ar gyfer Pwyllgor Gwaith.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth ynghylch Pwyllgor Gwaith

Mae’r Pwyllgor Gwaith yn cyfarfod ar ddydd Llun unwaith neu ddwywaith y mis fel arfer. Mae’r cyfarfodydd yn agored i’r cyhoedd.

 

Mae Arweinydd y Cyngor wedi penodi’r Aelodau a restrir isod i wasanaethu ar y Pwyllgor Gwaith, ac i ymgymryd â’r meysydd gwasanaeth penodol fel a nodir:

 

Arweinydd, Deilydd Portffolio Gwasanaethau Cymdeithasol

Cynghorydd Llinos Medi Huws

Is-Arweinydd, Deilydd Portffolio Trawsnewid Gwasanaethau a’r Iaith Gymraeg


Cynghorydd Ieuan Wiliams

 

Deilydd Portffolio Addysg, Ieuenctid, Llyfrgelloedd a Diwylliant


Cynghorydd R. Meirion Jones

 

Deilydd Portffolio Cyllid

Cynghorydd Robin Wyn Williams

 

Deilydd Portffolio Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd


Cynghorydd Richard Dew

Deilydd Portffolio Busnes Corfforaethol

Cynghorydd Dafydd Rhys Thomas

 

Deilydd Portffolio Priffyrdd, Eiddo a Rheoli Gwastraff

 

Cynghorydd R.G.Parry, OBE, FRAgS

Deilydd Portffolio Tai, Cefnogi Cymunedau a Diogelwch Cymunedol

 

Cynghorydd Alun Mummery

 

Deilydd Portffolio Datblygiadau Mawr a Datblygu’r Economi

 

Cynghorydd Carwyn Jones

 

Gweler Blaen Raglen Waith y Pwyllgor Gwaith

 

Llywodraethu corfforaethol