Pori cyfarfodydd

Pwyllgor Gwaith

Mae'r dudalen hon yn rhestri'r cyfarfodydd ar gyfer Pwyllgor Gwaith.

Cyfarfodydd
 • 24 Medi 2024 10.00 o'r gloch - Pwyllgor Gwaith, Ystafell Bwyllgor, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni ac yn Rhithiol drwy ZOOM
 • 23 Gorff 2024 10.00 o'r gloch - Pwyllgor Gwaith, Ystafell Bwyllgor, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni ac yn Rhithiol drwy ZOOM
 • 25 Meh 2024 10.00 o'r gloch - Pwyllgor Gwaith, Ystafell Bwyllgor, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni ac yn Rhithiol drwy ZOOM
 • 23 Mai 2024 10.00 o'r gloch - Rhaglen, Penderfyniadau; Pwyllgor Gwaith, Ystafell Bwyllgor, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni ac yn Rhithiol drwy ZOOM
 • 23 Ebr 2024 10.00 o'r gloch - Wedi ei ganslo
 • 19 Maw 2024 10.00 o'r gloch - Rhaglen, Penderfyniadau, Cofnodion; Ystafell Bwyllgor, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni ac yn Rhithiol drwy ZOOM
 • 29 Chwe 2024 9.00 o'r gloch - Rhaglen, Penderfyniadau, Cofnodion; Cyfarfod Hybrid Arbennig (Cyllideb) - yn Ystafell Bwyllgor 1, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni ac yn Rhithiol drwy ZOOM
 • 20 Chwe 2024 10.00 o'r gloch - Rhaglen, Penderfyniadau, Cofnodion; Cyfarfod Hybrid - yn Ystafell Bwyllgor 1, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni ac yn Rhithiol drwy ZOOM
 • 23 Ion 2024 10.00 o'r gloch - Rhaglen, Penderfyniadau, Cofnodion; Cyfarfod Hybrid - yn Ystafell Bwyllgor 1, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni ac yn Rhithiol drwy ZOOM
 • 12 Rhag 2023 10.00 o'r gloch - Rhaglen, Penderfyniadau, Cofnodion; Cyfarfod Hybrid - yn Ystafell Bwyllgor 1, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni ac yn Rhithiol drwy ZOOM
 • 28 Tach 2023 10.00 o'r gloch - Rhaglen, Penderfyniadau, Cofnodion; Cyfarfod Hybrid - yn Ystafell Bwyllgor 1, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni ac yn Rhithiol drwy ZOOM
 • 24 Hyd 2023 10.00 o'r gloch - Rhaglen, Penderfyniadau, Cofnodion; Cyfarfod Hybrid - yn Ystafell Bwyllgor 1, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni ac yn Rhithiol drwy ZOOM
 • 26 Medi 2023 10.00 o'r gloch - Rhaglen, Penderfyniadau, Cofnodion; Cyfarfod Hybrid - yn Ystafell Bwyllgor 1, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni ac yn Rhithiol drwy ZOOM
 • 18 Gorff 2023 10.00 o'r gloch - Rhaglen, Penderfyniadau, Cofnodion; Cyfarfod Hybrid - yn Ystafell Bwyllgor 1, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni ac yn Rhithiol drwy ZOOM
 • 27 Meh 2023 10.00 o'r gloch - Rhaglen, Penderfyniadau, Cofnodion; Cyfarfod Hybrid - yn Ystafell Bwyllgor 1, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni ac yn Rhithiol drwy ZOOM

Gwybodaeth ynghylch Pwyllgor Gwaith

Mae’r Pwyllgor Gwaith yn cyfarfod yn awr ar ddydd Mawrth unwaith neu ddwywaith y mis fel arfer. Mae’r cyfarfodydd yn agored i’r cyhoedd.

 

Mae Arweinydd y Cyngor wedi penodi’r aelodau a restrir isod i wasanaethu ar y Pwyllgor Gwaith, ac i ymgymryd â’r meysydd gwasanaeth penodol fel a nodir:

 

Arweinydd a Deilydd Portffolio Datblygu’r Economi


Bydd Dirprwy Arweinyddion y Cyngor yn ymgymryd â chyfrifoldebau yr Arweinydd am gyfnod dros-dro.

Dirprwy Arweinydd a Deilydd Portffolio Cyllid

Cynghorydd Robin Wyn Williams

 

Dirprwy Arweinydd a Deilydd Portffolio Gwasanaethau Plant, Ieuenctid a Tai

Cynghorydd Gary Pritchard

 

Deilydd Portffolio Cynllunio, Gwarchod y Cyhoedd a Newid Hinsawdd


Cynghorydd Nicola Roberts

Deilydd Portffolio Gwasanaethau Oedolion a Diogelwch Cymunedol

 

Cynghorydd Alun Roberts

 

Deilydd Portffolio Priffyrdd, Gwastraff ac Eiddo

 

Cynghorydd Dafydd Rhys Thomas

Deilydd Portffolio Busnes Corfforaethol a Phrofiad y Cwsmer

 

Cynghorydd Carwyn Elias Jones

 

Deilydd Portffolio Hamdden, Twristiaeth a Morwrol

 

Cynghorydd Neville Evans

 

Deilydd Portffolio Addysg a’r Iaith Gymraeg

 

Cynghorydd Dafydd Roberts

 

Gweler Blaen Raglen Waith y Pwyllgor Gwaith