Pori cyfarfodydd

Pwyllgor Gwaith

Mae'r dudalen hon yn rhestri'r cyfarfodydd ar gyfer Pwyllgor Gwaith.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth ynghylch Pwyllgor Gwaith

Mae’r Pwyllgor Gwaith yn cyfarfod yn awr ar ddydd Mawrth unwaith neu ddwywaith y mis fel arfer. Mae’r cyfarfodydd yn agored i’r cyhoedd.

 

Mae Arweinydd y Cyngor wedi penodi’r aelodau a restrir isod i wasanaethu ar y Pwyllgor Gwaith, ac i ymgymryd â’r meysydd gwasanaeth penodol fel a nodir:

 

Arweinydd

Cynghorydd Llinos Medi

Is-Arweinydd a Deilydd Portffolio Datblygu’r Economi, Hamdden a Thwristiaeth


Cynghorydd Carwyn Jones

 

Deilydd Portffolio Addysg a’r Iaith Gymraeg


Cynghorydd Ieuan Williams

 

Deilydd Portffolio Cyllid, Busnes Corfforaethol a Phrofiad y Cwsmer

Cynghorydd Robin Wyn Williams

 

Deilydd Portffolio Cynllunio, Gwarchod y Cyhoedd a Newid Hinsawdd


Cynghorydd Nicola Roberts

Deilydd Portffolio Gwasanaethau Plant (Gwasanaethau Cymdeithasol) a Gwasanaethau Ieuenctid

Cynghorydd Gary Pritchard

 

Deilydd Portffolio Priffyrdd, Gwastraff ac Eiddo

 

Cynghorydd Dafydd Rhys Thomas

Deilydd Portffolio Tai a Diogelwch Cymunedol

 

 

 

Deilydd Portffolio Gwasanaethau Oedolion (Gwasanaethau Cymdeithasol)

 

Cynghorydd Alun Roberts

 

Gweler Blaen Raglen Waith y Pwyllgor Gwaith