Pori cyfarfodydd

Pwyllgor Grantiau Cyffredinol - mae’r cronfeydd elusennol yn cael eu gweinyddu’n awr gan elusen gofrestredig breifat, Y Gymdeithas, ac nid yw’r Cyngor Sir bellach yn ymddiriedolwr.

Mae'r dudalen hon yn rhestri'r cyfarfodydd ar gyfer Pwyllgor Grantiau Cyffredinol - mae’r cronfeydd elusennol yn cael eu gweinyddu’n awr gan elusen gofrestredig breifat, Y Gymdeithas, ac nid yw’r Cyngor Sir bellach yn ymddiriedolwr..

Cyfarfodydd