Pori cyfarfodydd

Cyngor Sir Ynys Môn

Mae'r dudalen hon yn rhestri'r cyfarfodydd ar gyfer Cyngor Sir Ynys Môn.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth ynghylch Cyngor Sir Ynys Môn

Y Cyngor llawn fydd yn gyfrifol am gymeradwyo neu am fabwysiadau’r Fframwaith Polisi, y Gyllideb a Throsglwyddiadau Tir Tai.

Cyfansoddiad - 3.2 cyngor llawn