Pori cyfarfodydd

Pwyllgor Gwaith

Mae'r dudalen hon yn rhestri'r cyfarfodydd ar gyfer Pwyllgor Gwaith.

Cyfarfodydd
 • 28 Tach 2023 10.00 o'r gloch - Cyfarfod Hybrid - yn Ystafell Bwyllgor 1, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni ac yn Rhithiol drwy ZOOM
 • 24 Hyd 2023 10.00 o'r gloch - Cyfarfod Hybrid - yn Ystafell Bwyllgor 1, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni ac yn Rhithiol drwy ZOOM
 • 26 Medi 2023 10.00 o'r gloch - Rhaglen, Penderfyniadau; Cyfarfod Hybrid - yn Ystafell Bwyllgor 1, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni ac yn Rhithiol drwy ZOOM
 • 18 Gorff 2023 10.00 o'r gloch - Rhaglen, Penderfyniadau; Cyfarfod Hybrid - yn Ystafell Bwyllgor 1, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni ac yn Rhithiol drwy ZOOM
 • 27 Meh 2023 10.00 o'r gloch - Rhaglen, Penderfyniadau, Cofnodion; Cyfarfod Hybrid - yn Ystafell Bwyllgor 1, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni ac yn Rhithiol drwy ZOOM
 • 30 Mai 2023 10.00 o'r gloch - Rhaglen, Penderfyniadau, Cofnodion; Cyfarfod Hybrid - yn Siambr y Cyngor, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni ac yn Rhithiol drwy ZOOM
 • 25 Ebr 2023 10.00 o'r gloch - Rhaglen, Penderfyniadau, Cofnodion; Cyfarfod Hybrid - yn Siambr y Cyngor, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni ac yn Rhithiol drwy ZOOM
 • 21 Maw 2023 10.00 o'r gloch - Rhaglen, Penderfyniadau, Cofnodion; Cyfarfod Hybrid - yn Siambr y Cyngor, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni ac yn Rhithiol drwy ZOOM
 • 2 Maw 2023 10.00 o'r gloch - Rhaglen, Penderfyniadau, Cofnodion; (Cyllideb) - Cyfarfod Hybrid - yn Siambr y Cyngor, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni ac yn Rhithiol drwy ZOOM
 • 14 Chwe 2023 10.00 o'r gloch - Rhaglen, Penderfyniadau, Cofnodion; Cyfarfod Hybrid - yn Siambr y Cyngor, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni ac yn Rhithiol drwy ZOOM
 • 24 Ion 2023 10.00 o'r gloch - Rhaglen, Penderfyniadau, Cofnodion; Cyfarfod Hybrid - yn Siambr y Cyngor, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni ac yn Rthithiol drwy ZOOM
 • 13 Rhag 2022 10.00 o'r gloch - WEDI EI GANSLO
 • 29 Tach 2022 10.00 o'r gloch - Rhaglen, Penderfyniadau, Cofnodion; Cyfarfod Hybrid - yn Siambr y Cyngor, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni ac yn Rhithiol drwy ZOOM
 • 25 Hyd 2022 10.00 o'r gloch - Rhaglen, Penderfyniadau, Cofnodion; Cyfarfod Hybrid - yn Siambr y Cyngor, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni ac yn Rthithiol drwy ZOOM
 • 27 Medi 2022 10.00 o'r gloch - Rhaglen, Penderfyniadau, Cofnodion; Siambr y Cyngor, Swyddfeydd y Cyngor/Yn rhithwir ar Zoom

Gwybodaeth ynghylch Pwyllgor Gwaith

Mae’r Pwyllgor Gwaith yn cyfarfod yn awr ar ddydd Mawrth unwaith neu ddwywaith y mis fel arfer. Mae’r cyfarfodydd yn agored i’r cyhoedd.

 

Mae Arweinydd y Cyngor wedi penodi’r aelodau a restrir isod i wasanaethu ar y Pwyllgor Gwaith, ac i ymgymryd â’r meysydd gwasanaeth penodol fel a nodir:

 

Arweinydd a Deilydd Portffolio Datblygu’r Economi


Cynghorydd Llinos Medi

Dirprwy Arweinydd a Deilydd Portffolio Cyllid

Cynghorydd Robin Wyn Williams

 

Dirprwy Arweinydd a Deilydd Portffolio Gwasanaethau Plant, Ieuenctid a Tai

Cynghorydd Gary Pritchard

 

Deilydd Portffolio Cynllunio, Gwarchod y Cyhoedd a Newid Hinsawdd


Cynghorydd Nicola Roberts

Deilydd Portffolio Gwasanaethau Oedolion a Diogelwch Cymunedol

 

Cynghorydd Alun Roberts

 

Deilydd Portffolio Priffyrdd, Gwastraff ac Eiddo

 

Cynghorydd Dafydd Rhys Thomas

Deilydd Portffolio Busnes Corfforaethol a Phrofiad y Cwsmer

 

Cynghorydd Carwyn Elias Jones

 

Deilydd Portffolio Hamdden, Twristiaeth a Morwrol

 

Cynghorydd Neville Evans

 

Deilydd Portffolio Addysg a’r Iaith Gymraeg

 

Cynghorydd Dafydd Roberts

 

Gweler Blaen Raglen Waith y Pwyllgor Gwaith