Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Jeff M Evans

Ystadegau mynychu Cynghorydd Jeff M Evans
Ystadegyn Cyfrif Canran
Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol:7
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 6   86%
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):1   14%

Eglurhad o Gyfrifiadau'r Ystadegau

Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Jeff M Evans
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Yn bresennol
18/05/2021 Cyngor Sir Ynys Môn ,18/05/2021 Yn bresennol
18/05/2021 Cyngor Sir Ynys Môn ,18/05/2021 Yn bresennol
29/07/2021 Cyngor Sir Ynys Môn ,29/07/2021 A ddisgwylid
07/09/2021 Cyngor Sir Ynys Môn ,07/09/2021 Yn bresennol
28/09/2021 Cyngor Sir Ynys Môn ,28/09/2021 A ddisgwylid
25/05/2021 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,25/05/2021 Yn bresennol
23/06/2021 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,23/06/2021 Yn bresennol
20/07/2021 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,20/07/2021 Yn bresennol
21/09/2021 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,21/09/2021 Absennol