Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Gary Pritchard

Ystadegau mynychu Cynghorydd Gary Pritchard
Ystadegyn Cyfrif Canran
Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol:4
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 3   75%
Derbyniwyd Ymddiheuriad:1   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):1   25%

Eglurhad o Gyfrifiadau'r Ystadegau

Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Gary Pritchard
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Yn bresennol
18/05/2021 Cyngor Sir Ynys Môn ,18/05/2021 Yn bresennol
18/05/2021 Cyngor Sir Ynys Môn ,18/05/2021 Derbyniwyd Ymddiheuriad
29/07/2021 Cyngor Sir Ynys Môn ,29/07/2021 A ddisgwylid
07/09/2021 Cyngor Sir Ynys Môn ,07/09/2021 Yn bresennol
28/09/2021 Cyngor Sir Ynys Môn ,28/09/2021 A ddisgwylid
13/09/2021 Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ,13/09/2021 Yn bresennol
14/10/2021 Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ,14/10/2021 A ddisgwylid