Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Alwen Pennant Watkin

Ystadegau mynychu Cynghorydd Alwen Pennant Watkin
Ystadegyn Cyfrif Canran
Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol:27
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 6   22%
Derbyniwyd Ymddiheuriad:7   33% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):21   78%

Eglurhad o Gyfrifiadau'r Ystadegau

Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Alwen Pennant Watkin
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Yn bresennol
27/10/2022, 14:00 Cyngor Sir Ynys Môn ,27/10/2022, 14:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad
06/12/2022, 14:00 Cyngor Sir Ynys Môn ,06/12/2022, 14:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad
26/01/2023, 14:00 Cyngor Sir Ynys Môn ,26/01/2023, 14:00 Yn bresennol
09/03/2023, 14:00 Cyngor Sir Ynys Môn ,09/03/2023, 14:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad
05/10/2022, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,05/10/2022, 13:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad
02/11/2022, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,02/11/2022, 13:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad
07/12/2022, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,07/12/2022, 13:00 Absennol
15/12/2022, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,15/12/2022, 13:00 Absennol
11/01/2023, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,11/01/2023, 13:00 Absennol
01/02/2023, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,01/02/2023, 13:00 Yn bresennol
01/03/2023, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,01/03/2023, 13:00 Absennol
04/10/2022, 14:00 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,04/10/2022, 14:00 Absennol
30/11/2022, 14:00 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,30/11/2022, 14:00 Absennol
22/03/2023, 14:00 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,22/03/2023, 14:00 Yn bresennol
03/10/2022, 14:00 Pwyllgor Penodiadau ,03/10/2022, 14:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad
19/10/2022, 14:00 Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ,19/10/2022, 14:00 Absennol
22/11/2022, 14:00 Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ,22/11/2022, 14:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad
19/01/2023, 10:00 Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ,19/01/2023, 10:00 Yn bresennol
19/01/2023, 13:30 Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ,19/01/2023, 13:30 Yn bresennol
28/02/2023, 14:00 Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ,28/02/2023, 14:00 Absennol
14/03/2023, 14:00 Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ,14/03/2023, 14:00 Yn bresennol
19/10/2022, 10:00 Ymweliadau Safle ,19/10/2022, 10:00 Absennol
16/11/2022, 10:00 Ymweliadau Safle ,16/11/2022, 10:00 Absennol
30/11/2022, 10:00 Ymweliadau Safle ,30/11/2022, 10:00 Absennol
20/12/2022, 10:00 Ymweliadau Safle ,20/12/2022, 10:00 Absennol
21/12/2022, 10:00 Ymweliadau Safle ,21/12/2022, 10:00 Absennol
15/02/2023, 10:00 Ymweliadau Safle ,15/02/2023, 10:00 Absennol
15/03/2023, 10:00 Ymweliadau Safle ,15/03/2023, 10:00 A ddisgwylid