Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Alwen Pennant Watkin

Ystadegau mynychu Cynghorydd Alwen Pennant Watkin
Ystadegyn Cyfrif Canran
Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol:43
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 15   35%
Derbyniwyd Ymddiheuriad:18   64% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):28   65%

Eglurhad o Gyfrifiadau'r Ystadegau

Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Alwen Pennant Watkin
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Yn bresennol
23/05/2023, 10:30 Cyngor Sir Ynys Môn ,23/05/2023, 10:30 Derbyniwyd Ymddiheuriad
23/05/2023, 14:00 Cyngor Sir Ynys Môn ,23/05/2023, 14:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad
12/09/2023, 14:00 Cyngor Sir Ynys Môn ,12/09/2023, 14:00 Yn bresennol
26/10/2023, 14:00 Cyngor Sir Ynys Môn ,26/10/2023, 14:00 Yn bresennol
19/12/2023, 14:00 Cyngor Sir Ynys Môn ,19/12/2023, 14:00 Yn bresennol
07/03/2024, 14:00 Cyngor Sir Ynys Môn ,07/03/2024, 14:00 Yn bresennol
21/05/2024, 10:30 Cyngor Sir Ynys Môn ,21/05/2024, 10:30 Yn bresennol
21/05/2024, 14:00 Cyngor Sir Ynys Môn ,21/05/2024, 14:00 Yn bresennol
23/05/2023, 00:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,23/05/2023, 00:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad
07/06/2023, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,07/06/2023, 13:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad
05/07/2023, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,05/07/2023, 13:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad
26/07/2023, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,26/07/2023, 13:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad
06/09/2023, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,06/09/2023, 13:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad
04/10/2023, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,04/10/2023, 13:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad
01/11/2023, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,01/11/2023, 13:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad
06/12/2023, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,06/12/2023, 13:00 Yn bresennol
10/01/2024, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,10/01/2024, 13:00 Yn bresennol
07/02/2024, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,07/02/2024, 13:00 Yn bresennol
06/03/2024, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,06/03/2024, 13:00 Yn bresennol
03/04/2024, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,03/04/2024, 13:00 Yn bresennol
09/05/2024, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,09/05/2024, 13:00 Yn bresennol
21/05/2024, 00:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,21/05/2024, 00:00 Yn bresennol
23/05/2023, 00:00 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,23/05/2023, 00:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad
28/06/2023, 14:00 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,28/06/2023, 14:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad
29/11/2023, 10:00 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,29/11/2023, 10:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad
20/03/2024, 14:00 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,20/03/2024, 14:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad
23/05/2023, 00:00 Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ,23/05/2023, 00:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad
20/06/2023, 14:00 Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ,20/06/2023, 14:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad
19/09/2023, 10:00 Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ,19/09/2023, 10:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad
21/11/2023, 14:00 Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ,21/11/2023, 14:00 Absennol
16/01/2024, 10:00 Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ,16/01/2024, 10:00 Absennol
16/01/2024, 13:30 Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ,16/01/2024, 13:30 Absennol
13/02/2024, 10:00 Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ,13/02/2024, 10:00 Absennol
27/02/2024, 14:00 Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ,27/02/2024, 14:00 Absennol
12/03/2024, 14:00 Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ,12/03/2024, 14:00 Absennol
21/05/2024, 00:00 Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ,21/05/2024, 00:00 Yn bresennol
23/05/2023, 00:00 Pwyllgor Trwyddedu ,23/05/2023, 00:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad
21/05/2024, 00:00 Pwyllgor Trwyddedu ,21/05/2024, 00:00 Yn bresennol
21/06/2023, 10:00 Ymweliadau Safle ,21/06/2023, 10:00 A ddisgwylid
19/07/2023, 10:00 Ymweliadau Safle ,19/07/2023, 10:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad
16/08/2023, 10:00 Ymweliadau Safle ,16/08/2023, 10:00 A ddisgwylid
20/09/2023, 10:00 Ymweliadau Safle ,20/09/2023, 10:00 Absennol
18/10/2023, 10:00 Ymweliadau Safle ,18/10/2023, 10:00 A ddisgwylid
15/11/2023, 10:00 Ymweliadau Safle ,15/11/2023, 10:00 Absennol
24/01/2024, 10:00 Ymweliadau Safle ,24/01/2024, 10:00 Absennol
21/02/2024, 10:00 Ymweliadau Safle ,21/02/2024, 10:00 Absennol
20/03/2024, 10:00 Ymweliadau Safle ,20/03/2024, 10:00 A ddisgwylid
17/04/2024, 10:00 Ymweliadau Safle ,17/04/2024, 10:00 A ddisgwylid
22/05/2024, 10:00 Ymweliadau Safle ,22/05/2024, 10:00 A ddisgwylid