Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd John Ifan Jones

Ystadegau mynychu Cynghorydd John Ifan Jones
Ystadegyn Cyfrif Canran
Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol:22
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 18   82%
Derbyniwyd Ymddiheuriad:3   75% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):4   18%

Eglurhad o Gyfrifiadau'r Ystadegau

Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd John Ifan Jones
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Yn bresennol
23/05/2023, 10:30 Cyngor Sir Ynys Môn ,23/05/2023, 10:30 Yn bresennol
23/05/2023, 14:00 Cyngor Sir Ynys Môn ,23/05/2023, 14:00 Yn bresennol
12/09/2023, 14:00 Cyngor Sir Ynys Môn ,12/09/2023, 14:00 Yn bresennol
26/10/2023, 14:00 Cyngor Sir Ynys Môn ,26/10/2023, 14:00 Yn bresennol
05/12/2023, 14:00 Cyngor Sir Ynys Môn ,05/12/2023, 14:00 A ddisgwylid
19/12/2023, 14:00 Cyngor Sir Ynys Môn ,19/12/2023, 14:00 A ddisgwylid
07/03/2024, 14:00 Cyngor Sir Ynys Môn ,07/03/2024, 14:00 A ddisgwylid
23/05/2023, 00:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,23/05/2023, 00:00 Yn bresennol
07/06/2023, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,07/06/2023, 13:00 Yn bresennol
05/07/2023, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,05/07/2023, 13:00 Yn bresennol
26/07/2023, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,26/07/2023, 13:00 Yn bresennol
06/09/2023, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,06/09/2023, 13:00 Yn bresennol
04/10/2023, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,04/10/2023, 13:00 Yn bresennol
01/11/2023, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,01/11/2023, 13:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad
06/12/2023, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,06/12/2023, 13:00 A ddisgwylid
10/01/2024, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,10/01/2024, 13:00 A ddisgwylid
07/02/2024, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,07/02/2024, 13:00 A ddisgwylid
06/03/2024, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,06/03/2024, 13:00 A ddisgwylid
03/04/2024, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,03/04/2024, 13:00 A ddisgwylid
12/07/2023, 12:30 Pwyllgor Polisi Cynllunio ,12/07/2023, 12:30 Yn bresennol
19/10/2023, 10:00 Pwyllgor Polisi Cynllunio ,19/10/2023, 10:00 Yn bresennol
17/01/2024, 14:00 Pwyllgor Polisi Cynllunio ,17/01/2024, 14:00 A ddisgwylid
21/02/2024, 14:00 Pwyllgor Polisi Cynllunio ,21/02/2024, 14:00 A ddisgwylid
26/03/2024, 10:00 Pwyllgor Polisi Cynllunio ,26/03/2024, 10:00 A ddisgwylid
24/04/2024, 14:00 Pwyllgor Polisi Cynllunio ,24/04/2024, 14:00 A ddisgwylid
23/05/2023, 00:00 Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio ,23/05/2023, 00:00 Yn bresennol
21/06/2023, 14:00 Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio ,21/06/2023, 14:00 Yn bresennol
19/09/2023, 14:00 Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio ,19/09/2023, 14:00 Yn bresennol
17/10/2023, 13:00 Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio ,17/10/2023, 13:00 Yn bresennol
13/11/2023, 14:00 Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio ,13/11/2023, 14:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad
22/11/2023, 14:00 Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio ,22/11/2023, 14:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad
16/01/2024, 10:00 Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio ,16/01/2024, 10:00 A ddisgwylid
06/02/2024, 14:00 Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio ,06/02/2024, 14:00 A ddisgwylid
13/03/2024, 14:00 Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio ,13/03/2024, 14:00 A ddisgwylid
17/04/2024, 14:00 Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio ,17/04/2024, 14:00 A ddisgwylid
23/05/2023, 00:00 Pwyllgor Trwyddedu ,23/05/2023, 00:00 Yn bresennol
21/06/2023, 10:00 Ymweliadau Safle ,21/06/2023, 10:00 A ddisgwylid
19/07/2023, 10:00 Ymweliadau Safle ,19/07/2023, 10:00 Absennol
16/08/2023, 10:00 Ymweliadau Safle ,16/08/2023, 10:00 A ddisgwylid
20/09/2023, 10:00 Ymweliadau Safle ,20/09/2023, 10:00 Yn bresennol
18/10/2023, 10:00 Ymweliadau Safle ,18/10/2023, 10:00 A ddisgwylid
15/11/2023, 10:00 Ymweliadau Safle ,15/11/2023, 10:00 A ddisgwylid
20/12/2023, 10:00 Ymweliadau Safle ,20/12/2023, 10:00 A ddisgwylid
24/01/2024, 10:00 Ymweliadau Safle ,24/01/2024, 10:00 A ddisgwylid
21/02/2024, 10:00 Ymweliadau Safle ,21/02/2024, 10:00 A ddisgwylid
20/03/2024, 10:00 Ymweliadau Safle ,20/03/2024, 10:00 A ddisgwylid
17/04/2024, 10:00 Ymweliadau Safle ,17/04/2024, 10:00 A ddisgwylid