Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Arfon Wyn

Ystadegau mynychu Cynghorydd Arfon Wyn
Ystadegyn Cyfrif Canran
Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol:12
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 6   50%
Derbyniwyd Ymddiheuriad:2   33% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):6   50%

Eglurhad o Gyfrifiadau'r Ystadegau

Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Arfon Wyn
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Yn bresennol
27/10/2022, 14:00 Cyngor Sir Ynys Môn ,27/10/2022, 14:00 Yn bresennol
06/12/2022, 14:00 Cyngor Sir Ynys Môn ,06/12/2022, 14:00 Yn bresennol
26/01/2023, 14:00 Cyngor Sir Ynys Môn ,26/01/2023, 14:00 Absennol
09/03/2023, 14:00 Cyngor Sir Ynys Môn ,09/03/2023, 14:00 Yn bresennol
12/10/2022, 14:00 Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol (CYSAG) ,12/10/2022, 14:00 Yn bresennol
08/03/2023, 14:00 Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol (CYSAG) ,08/03/2023, 14:00 Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd
19/10/2022, 14:00 Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ,19/10/2022, 14:00 Absennol
22/11/2022, 14:00 Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ,22/11/2022, 14:00 Absennol
19/01/2023, 10:00 Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ,19/01/2023, 10:00 Yn bresennol
19/01/2023, 13:30 Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ,19/01/2023, 13:30 Absennol
28/02/2023, 14:00 Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ,28/02/2023, 14:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad
14/03/2023, 14:00 Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ,14/03/2023, 14:00 Yn bresennol