Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Arfon Wyn

Ystadegau mynychu Cynghorydd Arfon Wyn
Ystadegyn Cyfrif Canran
Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol:7
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 6   86%
Derbyniwyd Ymddiheuriad:1   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):1   14%

Eglurhad o Gyfrifiadau'r Ystadegau

Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Arfon Wyn
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Yn bresennol
23/05/2023, 10:30 Cyngor Sir Ynys Môn ,23/05/2023, 10:30 Yn bresennol
23/05/2023, 14:00 Cyngor Sir Ynys Môn ,23/05/2023, 14:00 Yn bresennol
12/09/2023, 14:00 Cyngor Sir Ynys Môn ,12/09/2023, 14:00 Yn bresennol
26/10/2023, 14:00 Cyngor Sir Ynys Môn ,26/10/2023, 14:00 A ddisgwylid
05/12/2023, 14:00 Cyngor Sir Ynys Môn ,05/12/2023, 14:00 A ddisgwylid
07/03/2024, 14:00 Cyngor Sir Ynys Môn ,07/03/2024, 14:00 A ddisgwylid
12/07/2023, 14:00 Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol (CYSAG) ,12/07/2023, 14:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad
11/10/2023, 14:00 Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol (CYSAG) ,11/10/2023, 14:00 A ddisgwylid
15/02/2024, 14:00 Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol (CYSAG) ,15/02/2024, 14:00 A ddisgwylid
23/05/2023, 00:00 Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ,23/05/2023, 00:00 Yn bresennol
20/06/2023, 14:00 Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ,20/06/2023, 14:00 Yn bresennol
19/09/2023, 10:00 Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ,19/09/2023, 10:00 Yn bresennol
21/11/2023, 14:00 Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ,21/11/2023, 14:00 A ddisgwylid
18/01/2024, 10:00 Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ,18/01/2024, 10:00 A ddisgwylid
27/02/2024, 14:00 Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ,27/02/2024, 14:00 A ddisgwylid
12/03/2024, 14:00 Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ,12/03/2024, 14:00 A ddisgwylid