Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Ken Taylor

Ystadegau mynychu Cynghorydd Ken Taylor
Ystadegyn Cyfrif Canran
Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol:45
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 45   100%
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):0   0%

Eglurhad o Gyfrifiadau'r Ystadegau

Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Ken Taylor
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Yn bresennol
23/05/2023, 10:30 Cyngor Sir Ynys Môn ,23/05/2023, 10:30 Yn bresennol
23/05/2023, 14:00 Cyngor Sir Ynys Môn ,23/05/2023, 14:00 Yn bresennol
12/09/2023, 14:00 Cyngor Sir Ynys Môn ,12/09/2023, 14:00 Yn bresennol
26/10/2023, 14:00 Cyngor Sir Ynys Môn ,26/10/2023, 14:00 Yn bresennol
19/12/2023, 14:00 Cyngor Sir Ynys Môn ,19/12/2023, 14:00 Yn bresennol
07/03/2024, 14:00 Cyngor Sir Ynys Môn ,07/03/2024, 14:00 Yn bresennol
21/05/2024, 10:30 Cyngor Sir Ynys Môn ,21/05/2024, 10:30 Yn bresennol
21/05/2024, 14:00 Cyngor Sir Ynys Môn ,21/05/2024, 14:00 Yn bresennol
23/05/2023, 00:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,23/05/2023, 00:00 Yn bresennol
07/06/2023, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,07/06/2023, 13:00 Yn bresennol
05/07/2023, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,05/07/2023, 13:00 Yn bresennol
26/07/2023, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,26/07/2023, 13:00 Yn bresennol
06/09/2023, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,06/09/2023, 13:00 Yn bresennol
04/10/2023, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,04/10/2023, 13:00 Yn bresennol
01/11/2023, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,01/11/2023, 13:00 Yn bresennol
06/12/2023, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,06/12/2023, 13:00 Yn bresennol
10/01/2024, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,10/01/2024, 13:00 Yn bresennol
07/02/2024, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,07/02/2024, 13:00 Yn bresennol
06/03/2024, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,06/03/2024, 13:00 Yn bresennol
03/04/2024, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,03/04/2024, 13:00 Yn bresennol
09/05/2024, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,09/05/2024, 13:00 Yn bresennol
21/05/2024, 00:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,21/05/2024, 00:00 Yn bresennol
21/05/2024, 00:00 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,21/05/2024, 00:00 Yn bresennol
12/07/2023, 12:30 Pwyllgor Polisi Cynllunio ,12/07/2023, 12:30 Yn bresennol
19/10/2023, 10:00 Pwyllgor Polisi Cynllunio ,19/10/2023, 10:00 Yn bresennol
21/02/2024, 14:00 Pwyllgor Polisi Cynllunio ,21/02/2024, 14:00 Yn bresennol
22/05/2024, 14:00 Pwyllgor Polisi Cynllunio ,22/05/2024, 14:00 Yn bresennol
23/05/2023, 00:00 Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio ,23/05/2023, 00:00 Yn bresennol
21/06/2023, 14:00 Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio ,21/06/2023, 14:00 Yn bresennol
19/09/2023, 14:00 Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio ,19/09/2023, 14:00 Yn bresennol
17/10/2023, 13:00 Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio ,17/10/2023, 13:00 Yn bresennol
13/11/2023, 14:00 Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio ,13/11/2023, 14:00 Yn bresennol
22/11/2023, 14:00 Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio ,22/11/2023, 14:00 Yn bresennol
18/01/2024, 10:00 Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio ,18/01/2024, 10:00 Yn bresennol
06/02/2024, 14:00 Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio ,06/02/2024, 14:00 Yn bresennol
13/03/2024, 14:00 Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio ,13/03/2024, 14:00 Yn bresennol
17/04/2024, 14:00 Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio ,17/04/2024, 14:00 Yn bresennol
21/05/2024, 00:00 Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio ,21/05/2024, 00:00 Yn bresennol
23/05/2023, 00:00 Pwyllgor Trwyddedu ,23/05/2023, 00:00 Yn bresennol
21/05/2024, 00:00 Pwyllgor Trwyddedu ,21/05/2024, 00:00 Yn bresennol
21/06/2023, 10:00 Ymweliadau Safle ,21/06/2023, 10:00 A ddisgwylid
19/07/2023, 10:00 Ymweliadau Safle ,19/07/2023, 10:00 Yn bresennol
16/08/2023, 10:00 Ymweliadau Safle ,16/08/2023, 10:00 A ddisgwylid
20/09/2023, 10:00 Ymweliadau Safle ,20/09/2023, 10:00 Yn bresennol
18/10/2023, 10:00 Ymweliadau Safle ,18/10/2023, 10:00 A ddisgwylid
15/11/2023, 10:00 Ymweliadau Safle ,15/11/2023, 10:00 Yn bresennol
24/01/2024, 10:00 Ymweliadau Safle ,24/01/2024, 10:00 Yn bresennol
21/02/2024, 10:00 Ymweliadau Safle ,21/02/2024, 10:00 Yn bresennol
20/03/2024, 10:00 Ymweliadau Safle ,20/03/2024, 10:00 A ddisgwylid
17/04/2024, 10:00 Ymweliadau Safle ,17/04/2024, 10:00 A ddisgwylid
22/05/2024, 10:00 Ymweliadau Safle ,22/05/2024, 10:00 A ddisgwylid