Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Paul Ellis

Ystadegau mynychu Cynghorydd Paul Ellis
Ystadegyn Cyfrif Canran
Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol:19
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 10   53%
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):9   47%

Eglurhad o Gyfrifiadau'r Ystadegau

Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Paul Ellis
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Yn bresennol
23/05/2023, 10:30 Cyngor Sir Ynys Môn ,23/05/2023, 10:30 Yn bresennol
23/05/2023, 14:00 Cyngor Sir Ynys Môn ,23/05/2023, 14:00 Yn bresennol
12/09/2023, 14:00 Cyngor Sir Ynys Môn ,12/09/2023, 14:00 Yn bresennol
26/10/2023, 14:00 Cyngor Sir Ynys Môn ,26/10/2023, 14:00 Yn bresennol
19/12/2023, 14:00 Cyngor Sir Ynys Môn ,19/12/2023, 14:00 Yn bresennol
07/03/2024, 14:00 Cyngor Sir Ynys Môn ,07/03/2024, 14:00 Yn bresennol
21/05/2024, 10:30 Cyngor Sir Ynys Môn ,21/05/2024, 10:30 Yn bresennol
21/05/2024, 14:00 Cyngor Sir Ynys Môn ,21/05/2024, 14:00 Yn bresennol
23/05/2023, 00:00 Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio ,23/05/2023, 00:00 Yn bresennol
21/06/2023, 14:00 Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio ,21/06/2023, 14:00 Absennol
19/09/2023, 14:00 Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio ,19/09/2023, 14:00 Absennol
17/10/2023, 13:00 Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio ,17/10/2023, 13:00 Absennol
13/11/2023, 14:00 Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio ,13/11/2023, 14:00 Absennol
22/11/2023, 14:00 Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio ,22/11/2023, 14:00 Absennol
18/01/2024, 10:00 Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio ,18/01/2024, 10:00 Absennol
06/02/2024, 14:00 Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio ,06/02/2024, 14:00 Absennol
13/03/2024, 14:00 Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio ,13/03/2024, 14:00 Absennol
17/04/2024, 14:00 Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio ,17/04/2024, 14:00 Absennol
21/05/2024, 00:00 Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio ,21/05/2024, 00:00 Yn bresennol