Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Neville Evans

Ystadegau mynychu Cynghorydd Neville Evans
Ystadegyn Cyfrif Canran
Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol:14
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 13   93%
Derbyniwyd Ymddiheuriad:1   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):1   7%

Eglurhad o Gyfrifiadau'r Ystadegau

Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Neville Evans
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Yn bresennol
23/05/2023, 10:30 Cyngor Sir Ynys Môn ,23/05/2023, 10:30 Yn bresennol
23/05/2023, 14:00 Cyngor Sir Ynys Môn ,23/05/2023, 14:00 Yn bresennol
12/09/2023, 14:00 Cyngor Sir Ynys Môn ,12/09/2023, 14:00 Yn bresennol
26/10/2023, 14:00 Cyngor Sir Ynys Môn ,26/10/2023, 14:00 A ddisgwylid
05/12/2023, 14:00 Cyngor Sir Ynys Môn ,05/12/2023, 14:00 A ddisgwylid
07/03/2024, 14:00 Cyngor Sir Ynys Môn ,07/03/2024, 14:00 A ddisgwylid
23/05/2023, 00:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,23/05/2023, 00:00 Yn bresennol
07/06/2023, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,07/06/2023, 13:00 Yn bresennol
05/07/2023, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,05/07/2023, 13:00 Yn bresennol
26/07/2023, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,26/07/2023, 13:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad
06/09/2023, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,06/09/2023, 13:00 Yn bresennol
04/10/2023, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,04/10/2023, 13:00 A ddisgwylid
01/11/2023, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,01/11/2023, 13:00 A ddisgwylid
06/12/2023, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,06/12/2023, 13:00 A ddisgwylid
10/01/2024, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,10/01/2024, 13:00 A ddisgwylid
07/02/2024, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,07/02/2024, 13:00 A ddisgwylid
06/03/2024, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,06/03/2024, 13:00 A ddisgwylid
03/04/2024, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,03/04/2024, 13:00 A ddisgwylid
30/05/2023, 10:00 Pwyllgor Gwaith ,30/05/2023, 10:00 Yn bresennol
27/06/2023, 10:00 Pwyllgor Gwaith ,27/06/2023, 10:00 Yn bresennol
18/07/2023, 10:00 Pwyllgor Gwaith ,18/07/2023, 10:00 Yn bresennol
26/09/2023, 10:00 Pwyllgor Gwaith ,26/09/2023, 10:00 Yn bresennol
24/10/2023, 10:00 Pwyllgor Gwaith ,24/10/2023, 10:00 A ddisgwylid
28/11/2023, 10:00 Pwyllgor Gwaith ,28/11/2023, 10:00 A ddisgwylid
12/12/2023, 10:00 Pwyllgor Gwaith ,12/12/2023, 10:00 A ddisgwylid
23/01/2024, 10:00 Pwyllgor Gwaith ,23/01/2024, 10:00 A ddisgwylid
20/02/2024, 10:00 Pwyllgor Gwaith ,20/02/2024, 10:00 A ddisgwylid
19/03/2024, 10:00 Pwyllgor Gwaith ,19/03/2024, 10:00 A ddisgwylid
23/04/2024, 10:00 Pwyllgor Gwaith ,23/04/2024, 10:00 A ddisgwylid
23/05/2023, 00:00 Pwyllgor Trwyddedu ,23/05/2023, 00:00 Yn bresennol
21/06/2023, 10:00 Ymweliadau Safle ,21/06/2023, 10:00 A ddisgwylid
19/07/2023, 10:00 Ymweliadau Safle ,19/07/2023, 10:00 Yn bresennol
16/08/2023, 10:00 Ymweliadau Safle ,16/08/2023, 10:00 A ddisgwylid
20/09/2023, 10:00 Ymweliadau Safle ,20/09/2023, 10:00 A ddisgwylid
18/10/2023, 10:00 Ymweliadau Safle ,18/10/2023, 10:00 A ddisgwylid
15/11/2023, 10:00 Ymweliadau Safle ,15/11/2023, 10:00 A ddisgwylid
20/12/2023, 10:00 Ymweliadau Safle ,20/12/2023, 10:00 A ddisgwylid
24/01/2024, 10:00 Ymweliadau Safle ,24/01/2024, 10:00 A ddisgwylid
21/02/2024, 10:00 Ymweliadau Safle ,21/02/2024, 10:00 A ddisgwylid
20/03/2024, 10:00 Ymweliadau Safle ,20/03/2024, 10:00 A ddisgwylid
17/04/2024, 10:00 Ymweliadau Safle ,17/04/2024, 10:00 A ddisgwylid