Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Douglas Massie Fowlie

Ystadegau mynychu Cynghorydd Douglas Massie Fowlie
Ystadegyn Cyfrif Canran
Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol:11
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 5   45%
Derbyniwyd Ymddiheuriad:2   33% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):6   55%

Eglurhad o Gyfrifiadau'r Ystadegau

Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Douglas Massie Fowlie
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Yn bresennol
24/05/2022, 10:30 Cyngor Sir Ynys Môn ,24/05/2022, 10:30 Yn bresennol
24/05/2022, 14:00 Cyngor Sir Ynys Môn ,24/05/2022, 14:00 Yn bresennol
31/05/2022, 14:00 Cyngor Sir Ynys Môn ,31/05/2022, 14:00 Yn bresennol
13/07/2022, 14:00 Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol (CYSAG) ,13/07/2022, 14:00 Absennol
17/06/2022, 13:00 Pwyllgor Penodiadau ,17/06/2022, 13:00 Absennol
12/07/2022, 10:00 Pwyllgor Penodiadau ,12/07/2022, 10:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad
20/07/2022, 10:00 Pwyllgor Penodiadau ,20/07/2022, 10:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad
09/09/2022, 10:00 Pwyllgor Penodiadau ,09/09/2022, 10:00 Absennol
31/05/2022, 00:00 Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ,31/05/2022, 00:00 Yn bresennol
20/06/2022, 14:00 Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ,20/06/2022, 14:00 Yn bresennol
26/09/2022, 14:00 Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ,26/09/2022, 14:00 Absennol