Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Liz Wood

Ystadegau mynychu Cynghorydd Liz Wood
Ystadegyn Cyfrif Canran
Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol:21
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 8   38%
Derbyniwyd Ymddiheuriad:12   92% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):13   62%

Eglurhad o Gyfrifiadau'r Ystadegau

Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Liz Wood
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Yn bresennol
26/01/2023, 14:00 Cyngor Sir Ynys Môn ,26/01/2023, 14:00 Absennol
09/03/2023, 14:00 Cyngor Sir Ynys Môn ,09/03/2023, 14:00 Yn bresennol
23/05/2023, 10:30 Cyngor Sir Ynys Môn ,23/05/2023, 10:30 Yn bresennol
23/05/2023, 14:00 Cyngor Sir Ynys Môn ,23/05/2023, 14:00 Yn bresennol
15/12/2022, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,15/12/2022, 13:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad
11/01/2023, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,11/01/2023, 13:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad
01/02/2023, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,01/02/2023, 13:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad
01/03/2023, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,01/03/2023, 13:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad
05/04/2023, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,05/04/2023, 13:00 Yn bresennol
03/05/2023, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,03/05/2023, 13:00 Yn bresennol
23/05/2023, 00:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,23/05/2023, 00:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad
07/06/2023, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,07/06/2023, 13:00 Yn bresennol
18/01/2023, 14:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,18/01/2023, 14:00 Yn bresennol
18/04/2023, 14:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,18/04/2023, 14:00 Yn bresennol
23/05/2023, 00:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,23/05/2023, 00:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad
23/05/2023, 00:00 Pwyllgor Trwyddedu ,23/05/2023, 00:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad
20/12/2022, 10:00 Ymweliadau Safle ,20/12/2022, 10:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad
21/12/2022, 10:00 Ymweliadau Safle ,21/12/2022, 10:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad
15/02/2023, 10:00 Ymweliadau Safle ,15/02/2023, 10:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad
15/03/2023, 10:00 Ymweliadau Safle ,15/03/2023, 10:00 A ddisgwylid
26/04/2023, 10:00 Ymweliadau Safle ,26/04/2023, 10:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad
17/05/2023, 10:00 Ymweliadau Safle ,17/05/2023, 10:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad