Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Liz Wood

Ystadegau mynychu Cynghorydd Liz Wood
Ystadegyn Cyfrif Canran
Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol:41
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 19   46%
Present, as expected, virtual:1   2%
Derbyniwyd Ymddiheuriad:13   62% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):21   51%

Eglurhad o Gyfrifiadau'r Ystadegau

Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Liz Wood
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Yn bresennol
23/05/2023, 10:30 Cyngor Sir Ynys Môn ,23/05/2023, 10:30 Yn bresennol
23/05/2023, 14:00 Cyngor Sir Ynys Môn ,23/05/2023, 14:00 Yn bresennol
12/09/2023, 14:00 Cyngor Sir Ynys Môn ,12/09/2023, 14:00 Yn bresennol
26/10/2023, 14:00 Cyngor Sir Ynys Môn ,26/10/2023, 14:00 Absennol
19/12/2023, 14:00 Cyngor Sir Ynys Môn ,19/12/2023, 14:00 Yn bresennol
07/03/2024, 14:00 Cyngor Sir Ynys Môn ,07/03/2024, 14:00 Yn bresennol
21/05/2024, 10:30 Cyngor Sir Ynys Môn ,21/05/2024, 10:30 Yn bresennol
21/05/2024, 14:00 Cyngor Sir Ynys Môn ,21/05/2024, 14:00 Yn bresennol
23/05/2023, 00:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,23/05/2023, 00:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad
07/06/2023, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,07/06/2023, 13:00 Yn bresennol
05/07/2023, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,05/07/2023, 13:00 Absennol
26/07/2023, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,26/07/2023, 13:00 Absennol
06/09/2023, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,06/09/2023, 13:00 Yn bresennol
04/10/2023, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,04/10/2023, 13:00 Yn bresennol
01/11/2023, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,01/11/2023, 13:00 Yn bresennol
06/12/2023, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,06/12/2023, 13:00 Yn bresennol
10/01/2024, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,10/01/2024, 13:00 Yn bresennol
07/02/2024, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,07/02/2024, 13:00 Yn bresennol
06/03/2024, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,06/03/2024, 13:00 Present, as expected, virtual
03/04/2024, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,03/04/2024, 13:00 Absennol
09/05/2024, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,09/05/2024, 13:00 Yn bresennol
21/05/2024, 00:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,21/05/2024, 00:00 Yn bresennol
23/05/2023, 00:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,23/05/2023, 00:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad
29/06/2023, 14:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,29/06/2023, 14:00 Absennol
27/07/2023, 14:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,27/07/2023, 14:00 Absennol
21/09/2023, 14:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,21/09/2023, 14:00 Yn bresennol
07/12/2023, 10:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,07/12/2023, 10:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad
08/02/2024, 14:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,08/02/2024, 14:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad
18/04/2024, 14:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,18/04/2024, 14:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad
21/05/2024, 00:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,21/05/2024, 00:00 Yn bresennol
12/07/2023, 12:30 Pwyllgor Polisi Cynllunio ,12/07/2023, 12:30 Absennol
19/10/2023, 10:00 Pwyllgor Polisi Cynllunio ,19/10/2023, 10:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad
21/02/2024, 14:00 Pwyllgor Polisi Cynllunio ,21/02/2024, 14:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad
22/05/2024, 14:00 Pwyllgor Polisi Cynllunio ,22/05/2024, 14:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad
23/05/2023, 00:00 Pwyllgor Trwyddedu ,23/05/2023, 00:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad
21/05/2024, 00:00 Pwyllgor Trwyddedu ,21/05/2024, 00:00 Yn bresennol
21/06/2023, 10:00 Ymweliadau Safle ,21/06/2023, 10:00 A ddisgwylid
19/07/2023, 10:00 Ymweliadau Safle ,19/07/2023, 10:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad
16/08/2023, 10:00 Ymweliadau Safle ,16/08/2023, 10:00 A ddisgwylid
20/09/2023, 10:00 Ymweliadau Safle ,20/09/2023, 10:00 Absennol
18/10/2023, 10:00 Ymweliadau Safle ,18/10/2023, 10:00 A ddisgwylid
15/11/2023, 10:00 Ymweliadau Safle ,15/11/2023, 10:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad
24/01/2024, 10:00 Ymweliadau Safle ,24/01/2024, 10:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad
21/02/2024, 10:00 Ymweliadau Safle ,21/02/2024, 10:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad
20/03/2024, 10:00 Ymweliadau Safle ,20/03/2024, 10:00 A ddisgwylid
17/04/2024, 10:00 Ymweliadau Safle ,17/04/2024, 10:00 A ddisgwylid
22/05/2024, 10:00 Ymweliadau Safle ,22/05/2024, 10:00 A ddisgwylid